وب اخبار اطلاعات ١١٨ شعر و ادب
موتور جستجوی ریسمون
فهرست مناسبت ها
۲۷ آبان استقلال عمان [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان امضای توافقنامه دو طرح ایجاد خط لوله خزر و باکو جیحان [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان تولد سزار لومبروزو [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان تولد مارگاریت آتوود [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان آغاز مرحله سوم جنگ اول جهانی در فرانسه [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان شناسایی حکومت دیکتاتوری ژنرال فرانکو [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان روی کار آمدن حکومت دموکراتیک در اسپانیا [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان خودکشی دسته جمعی هواداران یک گروه مذهبی [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان سوختن در واقعه راه آهن لندن [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان آزادسازی اسیران جنگ خلیج فارس [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان تولد لویی ژاک ماند داگر [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان در گذشت نیلز بوهر [ نوامبر 18 ]
۲۷ آبان در گذشت منوچهر بزرگمهر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موتور جستجوی ریسمون می باشد.